Eğitim bir gün değil, bugün değişecek!

GELECEĞİN EĞİTİMİ

GELECEĞİN EĞİTİMİ

GELECEĞİN EĞİTİMİ : GEO EĞİTİM 4.0 MODELİ
GEO Eğitim 4.0 modeli dört temel başlıkta yapılandırılmıştır; değerler, kurucu okuryazarlıklar, akıcılık ve yeterlilikler.

Bu kapsamda GEO Eğitim 4.0 modeli doğrultusunda hazırlanan eğitim içerikleri bireyin okulundaki, aile yaşamındaki, profesyonel yaşamına hazırlığındaki ve hayatındaki başarısına yöneliktir.GEO KOLEJİ

 • Sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı eğitim çözümleri sunuyor.
 • Okulu, eğitimciyi, öğrenciyi, bilgiyi ve bireyi yeniden tanımlıyor.
 • “Yaşam boyu öğrenen” olmanın temellerini zenginleştiriyor.
 • 21. yüzyıl becerilerini, temel yaşam becerileriyle bütünleştiren bir eğitim yaşantısı oluşturuyor.
 • Evrensel değerlerin bilincinde bireyler yetiştiriyor.
 • Öğrenmeyi, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı öğretiyor.
 • Yaşamda yer alma ilkesiyle sosyal bilince yön veren küresel unsurları eğitime entegre ediyor.
 • Hayatın her alanında merak etmeyi, soru sormayı, problem çözmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik ediyor.
 • Aktif öğrenen olma yetkinliğini geliştirmek için gerçek yaşama dair altyapıyı akademik içerikle şekillendiriyor.
 • Özgün eğitim uygulamalarını etkili öğrenme ortamlarıyla eşleştirerek, nitelikli bir öğrenme deneyimi sunuyor.
 • Ana dilde ve yabancı dilde yetkinliği uluslararası standartlardaki programlarla güçlendiriyor.
 • Düşünme becerilerinin kalıcılığını esas alan, disiplinler arası bağlarla örülmüş öğretim faaliyetleri uyguluyor.
 • Bireysel farklılıkları temel alan, öğrenenlerin, dönüştürerek ve üreterek dahil olduğu demokratik öğrenme ortamları oluşturuyor.GEO EĞİTİM 4.0: DEĞERLER

Tutku
İrade
İlham
Erdem


GEO Eğitim 4.0 modelinde tanımlanan Değerler, bireyin öğrenme sürecinde anlamlı bir bütün oluşturmasına ve yaşam boyu öğrenen olma yolundaki tüm eylemlerimize rehberlik eden pusuladır.

GEO’da öğrenme serüveni Tutku ile başlar; çünkü öğrenme tutku gerektirir; çünkü tutku ile başlayan her süreç, başarıyla ve gerçek öğrenmeyle sonuçlanacaktır. GEO’da öğrencilerimizin tutkularının peşinden gidebilmeleri için fırsatlar yaratmayı önemsiyoruz.

GEO’da yaşam boyu öğrenen olmanın temel değerlerinden biri de İradedir; çünkü öğrenme tutkusu tek başına yeterli değildir. Biliyoruz ki irade ile hedeflenen başarı etkin bir öğrenme sürecini destekleyecektir. GEO’da öğrencilerimizin başarı alışkanlıklarına kendi iradeleriyle yön vermelerini destekliyoruz.

GEO’da öğrenen olmanın farkı, kişisel öğrenme süreçlerinin değerler mekanizmasında İlhamın olmasıdır; çünkü ilham veren her çalışma aynı zamanda tutkunun ve iradenin sonucudur. GEO’da öğrencilerimizin ilhamla büyük başarılara imza atmaları için onlara rehberlik ediyoruz.

GEO’da öğrenme deneyimini şekillendiren ana değerler arasında Erdem yer almaktadır; çünkü öğrenme erdemle bütünleştiğinde hayatın her alanında ve her zaman uygulanabilir. GEO’da öğrencilerimizin tüm çalışmalarında erdem anlayışıyla toplumsal hayata dahil olmalarını sağlayacak ortamlar oluşturuyoruz.

GEO EĞİTİM 4.0: KURUCU OKURYAZARLIK

Sözel Okuryazarlık
Sayısal Okuryazarlık
Bilimsel Okuryazarlık
Sivil ve Kültürel Okuryazarlık
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı
Görsel Okuryazarlık
Duygusal Okuryazarlık


Okuryazarlık yaşam boyu sürecek öğrenmenin ve bireyin gelişiminin temelidir. Aynı zamanda da kişisel ve toplumsal gelişmenin de anahtarıdır.

GEO Eğitim 4.0 modeli kapsamında tanımlanan Kurucu Okuryazarlıklar, birbirine entegre yedi okuryazarlık olgusundan oluşmakta olup, GEO Kolejinde eğitim içeriği bu bütünsellikle hazırlanmaktadır.

 

Kurucu Okuryazarlık ile mümkün;

 • Bilinçli ve sorumlu bir vatandaş olmak
 • Bireyin ve toplumun daha ileri bir düzeye ulaşması
 • Bireyin kendini gerçekleştirmesi
 • Derin değerlere sahip olması
 • Karmaşık sorunları araştırma tutkusunun olması
 • Bireyin günlük yaşamla ilgili işlevsel bilgileri kazanması
 • Daha kapsamlı bir dünya görüşüyle objektif olması
 • Bireyin yaratıcılığını geliştirmesi
 • Eğitimin niteliğinin gelişmesi
 • İnsanlığın birbirine daha çok bağlanarak birbirini daha iyi anlaması

GEO EĞİTİM 4.0: AKICILIK

İki Dilde Akıcılık
Bilgi Akıcılığı
İş Birliği Akıcılığı
Medya Akıcılığı
Yaratıcılık Akıcılığı
Çözüm Akıcılığı
Dijital Akıcılık


Gelişim zihniyetinin ve küresel anlayışın odağında bulunan Akıcılık, 21. yüzyıl öğrenme ortamına pedagojik bir geçiştir.
Geo Kolejinde akıcılık; tutku-irade-ilham ve erdemle başlayan; kurucu okuryazarlık ile altyapısı oluşturulan, derinlemesine öğrenmenin anahtarıdır.
Bilgisini ve becerilerini çoklu ve dinamik kurucu okuryazarlık başlıklarıyla geliştiren GEO Koleji öğrencileri; Akıcılık ile bütün becerilerini doğru bir şekilde kullanmak için kapsamlı çalışmalar yapmaktadır.
GEO Koleji olarak biliyoruz ki;
İfade Etmek için İki Dilde Akıcılığa
Problem Çözmek için Çözüm Akıcılığına
Analitik Düşünmek için Bilgi Akıcılığına
Tasarım ve Ürün Oluşturmak için Yaratıcılık Akıcılığına
Eleştirel Düşünmek için Medya Akıcılığına
İletişim için Dijital Akıcılığa
Birlikte Başarmak için İş Birliği Akıcılığına bugün ve gelecekte başarı için tüm öğrenme alanlarında yer vermeliyiz.

GEO EĞİTİM 4.0: YETERLİLİK

Eleştirel Düşünme & Problem Çözme
İletişim & İş Birliği
Yaratıcılık & İnovasyon

Çok hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz dünyasının odağı bugünün ve geleceğin insanıdır. Ve bu yüzyılın bireylerinin öğrenen profili ve yeterlilik alanları eğitim modellerinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır.

Öğrenmenin sürekli devam eden kişisel bir süreç olarak tanımlayan GEO Kolejinde, Yeterlilik üç ana eksende yapılandırılmıştır.

GEO Kolejinde;

- Eleştirel düşünmek değerlidir; farklı bakış açılarına yer vererek bilgiyi doğru yönde birleştirmek ve karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretmek bu yüzyılın en önemli yeterlilik alanlarından biridir.

- Sözlü ve yazılı platformlarda iletişim yeterliliğini geliştirecek eğitim-öğretim faaliyetler oluşturmak önemlidir. Ortak bir amaca ulaşmak için etkili iletişim becerilerine sahip olarak iş birliğine dayalı çalışmalara katılmak, eğitsel açıdan da temel şartlar arasındadır.

- Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme yapısı geleceğin dünyasına uyum sağlamak için temel yeterliliklerdendir. Öğrenme süreçlerini aktif kılacak ve de öğrenme deneyimini olumlu kılacak dinamik yapı yaratıcılıkla ve inovasyonla mümkündür.

 • Tutku
 • İrade
 • İlham
 • Erdem
 • Sözel Okuryazarlık
 • Sayısal Okuryazarlık
 • Bilimsel Okuryazarlık
 • Sivil ve Kültürel Okuryazarlık
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı
 • Görsel Okuryazarlık
 • Duygusal Okuryazarlık
 • İki Dilde Akıcılık
 • Bilgi Akıcılığı
 • İş Birliği Akıcılığı
 • Medya Akıcılığı
 • Yaratıcılık Akıcılığı
 • Çözüm Akıcılığı
 • Dijital Akıcılık
 • Eleştirel Düşünme & Problem Çözme
 • İletişim & İş Birliği